close
متخصص ارتودنسی
برف و سرمای شدید 13 الی 15 بهمن 1395

برف و سرمای شدید 13 الی 15 بهمن 1395

برف شدید 13 الی 15 بهمن 1395,
طی روز چهارشنبه بارش برف در منطقه گسترده می شه و طی روز پنجشنبه 14 بهمن به شکل شدید ی در منطقه ادامه داره ، این برف طی روز جمعه 15 بهمن با الگوهای فعلی متناوب ش

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا