الگوی دمایی ! افزایش دمای جمعه 21 مهر , کاهش دمای شنبه 22 مهر !

الگوی دمایی ! افزایش دمای جمعه 21 مهر , کاهش دمای شنبه 22 مهر !

افزایش دما جمعه 21 مهر,کاهش دما شنبه 22 مهر
الگوی دمایی GFS ! افزایش دمای جمعه 21 مهر , کاهش دمای شنبه 22 مهر !   در الگو های زیر میبینید که جمعه افزایش دما داریم ! افزایش بین 3 الی 6 درجه هستش…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا