پیش آگهی 91.7.25 ! 2 الی 4 آبان موج سرد و بارشزا نفوذ میکنه!

پیش آگهی 91.7.25 ! 2 الی 4 آبان موج سرد و بارشزا نفوذ میکنه!

پیش آگهی 91.7.25 ! 2 الی 4 آبان موج سرد و بارشزایی نفوذ میکنه!   سلام بر گیلانیان عزیز ! امیدوارم سلامت باشید با حکم رانی سیتم پرفشار بر روی سطح…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا