در یک نگاه 91.7.28 ! هفته آینده در یک نگاه کلی !

در یک نگاه 91.7.28 ! هفته آینده در یک نگاه کلی !

هفته آینده در یک گاه,وضعیت جوی از 29 مهر تا 5 آبان,وضعیت جوی هفته آینده,پیشبینی آب و هوای 29 مهر الی 5 آبان,پیشبینی هفتگی گیلان
در یک نگاه 91.7.28 ! هفته آینده در یک نگاه کلی ! اگه بخوایم هفته آینده رو به سه قسمت تقسیم کنیم  نتایج زیر بدست میاد :   قسمت اول - اوایل هفته…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا