آگهی نامه 91.9.5 ! بعد از باران یه چند روزی پایداری !!

آگهی نامه 91.9.5 ! بعد از باران یه چند روزی پایداری !!

آگهی نامه 91.9.5 ! بعد از باران یه چند روزی پایداری !!   به نام خدا ! ایام رو تسلیت عرض میکنم ! خب بعد از بارانی که استارتش از همین دوشنبه 6 آذر خورده…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا