close
متخصص ارتودنسی
نوسان دور پیوندی PDOدهه ا ی اقیانوس آرام

نوسان دور پیوندی PDOدهه ا ی اقیانوس آرام

نوسان دور پیوندی PDO,شاخص دور پیوندی PDO,
نوسان دور پیوندی PDOدهه ا ی اقیانوس آرام    وضعیت شاخص آقیانوس آرام شمالی PDO   PDO : يك پديده اقليمي دو فازي در اقيانوس آرام شمالي است و با دوره هاي زماني از مرتبه 50 سال نوسان مي كند (يك فاز مشخص PDO معمولا در حدود 25 سال پايدار مي ماند). تاثيرات فاز گرم PDO (مقدار مثبت شاخص عددي) مشابه…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا