نوسان دور پیوندی PDOدهه ا ی اقیانوس آرام

نوسان دور پیوندی PDOدهه ا ی اقیانوس آرام

نوسان دور پیوندی PDO,شاخص دور پیوندی PDO,
نوسان دور پیوندی PDOدهه ا ی اقیانوس آرام    وضعیت شاخص آقیانوس آرام شمالی PDO   PDO : يك پديده اقليمي دو فازي در اقيانوس آرام شمالي است و با…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا