close
متخصص ارتودنسی
آموزش نقشه خوانی !

آموزش نقشه خوانی !

آموزش نقشه خوانی هواشناسی,آموزش نقشه خوانی,آموزش هواشناسی,
وضعیت ارتفاع برحسب متر یا دکامتر و دما برحسب سانتی گراد در تراز 500MB   دراین نقشه پس ازترسیم خطوط هم ارتفاع ومشخص شدن مناطق کم ارتفاع و پرارتفاع و ترسیم خطوط هم دما و مشخص شدن هسته های گرم و سرد مراکز کم ارتفاع وپ رارتفاع و مشخص شدن جریان باد و میدان باد سپس خط تراف و نقطه واگرایی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا