بارشها متناوب ادامه دارد !

بارشها متناوب ادامه دارد !

بارش متناوب در گیلان,آخر هفته بارش در گیلان,جمعه 13 بهمن بارش باران,12 و 13 بهمن ابری و بارانی,
با اسقرار کم فشار بر روی سطح زمین همچنین عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو بارشها متناوب تا آخر هفته در گیلان ادامه دارند ! لذا برای چند…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا