باز هم افزایش دما !

باز هم افزایش دما !

17 یا 18 بهمن افزایش دما,دوباره باد گرم,از 17 بهمن هوا گرمتر میشه,
خب با عبور امواج ناپایدار از روز دوشنبه 16 بهمن آسمان گیلان صاف و آفتابی شده اما طولی نمیکشه که برای روز 17 یا 18 بهمن بتدریج جریانات جنوبی شده…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا