همه الگوها برف مناطق مستعد رو تثبیت کردن !

همه الگوها برف مناطق مستعد رو تثبیت کردن !

برف رشت 100% شد,مناطق مستعد جلگه گیلان برفی میشود,گیلان سردتر میشود,برف و باران16 و 17 اسفند در گیلان,
همه الگوها برف مناطق مستعد رو تثبیت کردن ! خب ECMWF هم تثبیت کرد و 528 رو به داخل سواحل آورد بنا بر این برای مناطق مستعد برف در جلگه بتدریج از چهارشنبه…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا