آقای رگبار و رعد وارد میشود !

آقای رگبار و رعد وارد میشود !

پیشبینی وضعیت جوی 21 الی 24 فروردین92,پیشبینی وضعیت جوی 1 الی 15 اردیبهشت 92,پیشبینی آب و هوای اردیبهشت 92,هواشناسی گیلان,گیلان فورکا,
آقای رگبار و رعد وارد میشود ! خب هم چنان با گرما دست و پنجه نرم میکنیم ,این آقای گرما روز سه شنبه 20 فروردین هم میهمان ما خواهد بود و انتظار میره…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا