در بعضی از مناطق امروز آبگرفتگی ! هفته آینده صاف

در بعضی از مناطق امروز آبگرفتگی ! هفته آینده صاف

در بعضی از مناطق امروز آبگرفتگی ! هفته آینده صاف سلام امروز چهارشنبه 4 اردیبهشت بارش در استان در بعضی از مناطق شدید میشه احتمال آبگرفتگی جزئی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا