رگبار و رعد برق کمی شدیدتر !! واقعا

رگبار و رعد برق کمی شدیدتر !! واقعا

30 اردیبهشت بارانی شد,30 و 31 اردیبهشت بارش باران,رگبار و رعدبرق در آخرین روزهای اردیبهشت,هواشناسی,پیشبینی وضعیت جوی 30 و 31 اردیبهشت,
رگبار و رعد برق کمی شدیدتر !! واقعا به نام خدا سلام ! خب با عبور موجی کوتاه دامنه و نسبتا جون دار و وحشی از نوار شمالی کشور بتدریج طی روز دوشنبه…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا