لنگ کفشی در بیابان !

لنگ کفشی در بیابان !

لنگ کفشی در بیابان ! شاید آخر هفته پراکنده ببارد !! خب با نفوذ سیستمی کوتاه دامنه و کمی سرد برای آخر هفته کاهش دما وزش باد و در بعضی از مناطق احتمال…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا