این هفته خنک !! بعد اون تا آخر تیر خبری نیست !!

این هفته خنک !! بعد اون تا آخر تیر خبری نیست !!

پیشبینی وضعیت جوی 15 شعبان,آب و هوای جشن امام زمان,پیشبینی وضعیت جوی جشن امام زمان,پیشبینی آب و هوای 1 الی 7 تیر,پیشبینی آب و هوای 7 الی 31 تیر,
این هفته خنک !! بعد اون تا آخر تیر خبری نیست !! خب بارشهای پراکنده طی هفته جاری ادامه داره هر چی به آخر هفته نزدیک تر میشیم احتمال بارشها کمتر…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا