پاییزی بارانی زمستانی سرد !

پاییزی بارانی زمستانی سرد !

پیشبینی فصلی پاییز و زمستان 92,
پاییزی بارانی زمستانی سرد ! خدارو شکر همونطور که پیشبینی کرده بودیم پاییز بارانی و نرمال و از نظر دمایی کمی سرد خواهد بود البته همونطور که…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا