سوالی که شاید برای همه پیش بیاد !!

سوالی که شاید برای همه پیش بیاد !!

پیشبینی وضعیت جوی مهر 1392,
سوالی که شاید برای همه پیش بیاد !! نقل قول از mohammadirani موجی که قرار بود انتهای شهریور بیادش پرید؟ به طور تقریبی قوی ترین موج تا یک ماه آینده به…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا