آمار روزانه ایستگاهای گیلان 17 مهر 92

آمار روزانه ایستگاهای گیلان 17 مهر 92

آمار روزانه بارشها,آمار بارش 17 مهر 92,
 آمار روزانه ایستگاهای گیلان 17 مهر 92   جمع بارش از ابتدای ورود موج تا 10:30 صبح 17 مهر : کیاشهر 285 م م رشت فرودگاه 235.8 م م انزلی 179.9 م م لاهیجان…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا