اطلاعیه مهم سایت !

اطلاعیه مهم سایت !

مباحث عمومی هواشناسی گیلان فورکا,
اطلاعیه مهم سایت ! سلام علیک ... بنا بر پیشنهاد دوست خوبمون محمد ایرانی و همچنین تایید کردن ناظمین علیه اون پیشنهاد تصمیم گرفته شد هر سال آبی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا