پیشبینی صوتی 6 آبان 1392

پیشبینی صوتی 6 آبان 1392

پیشبینی صوتی,پیشبینی وضعیت جوی تا پایان هفته,پیشبینی صوتی زمستان 92,
پیشبینی صوتی 6 آبان 1392 .... برای دانلود و گوش دادن کلیک کنید بنا بر آخرین بررسی بر روی نقشه های هواشناسی آسمان گیلان تا پایان هفته صاف تا نیمه…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا