موجی عجول ولی سرد ...

موجی عجول ولی سرد ...

موجی عجول ولی سرد ... بعد از آرامش هوا طی روز جمعه 24 آبان کم کم از اواخر وقت همین روز موجی سرد و کاملا شمالی به دریای کاسپین نفوذ میکنه خب رطوبت…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا