بارش باران دوباره میآید ... چرا باید ناراحت بود !!!!

بارش باران دوباره میآید ... چرا باید ناراحت بود !!!!

بارش باران دوباره در گیلان شروع میشود,بارش شدید باران در روز 28 آبان,28 و 29 آبان بارش شدید باران,بارش باران در راه گیلان,موجی سرد در روز 4 الی 8 آذر,
بارش باران دوباره میآید ... چرا باید ناراحت بود !!!! خب خیلی ها رو دیدم وقتی این خبر رو از من شنیدن که میخواد سه شنبه و چهارشنبه بارش باران خوبی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا