باز هم احتمال بارش باران و برف !

باز هم احتمال بارش باران و برف !

سه شنبه در گیلان برف و باران میاید !,
باز هم احتمال بارش باران و برف ! به نام خدا سلام ! خب موجی که در موردش صحبت میکردیم و قرار بود اواسط هفته بیادش از فردا صبح وارد استانمون میشه…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا