چگونگی تشکیل موج برفی ! همون که هفته آینده میاد !

چگونگی تشکیل موج برفی ! همون که هفته آینده میاد !

تحلیل موج برفی 25 آذر,
چگونگی تشکیل موج برفی ! همون که هفته آینده میاد ! خب موجی از سمت مدیترانه وارد کشور خوش نقشمون میشه که این موج اوایل هفته آینده وارد شده و همراه…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا