تا یکشنبه بارش باران در جلگه و برف در ارتفاعات ادامه دارد ! متناوب

تا یکشنبه بارش باران در جلگه و برف در ارتفاعات ادامه دارد ! متناوب

بارش باران و برف در گیلان تا یکشنبه ادامه دارد,
تا یکشنبه بارش باران در جلگه و برف در ارتفاعات ادامه دارد ! متناوب به نام خدا سلام ... خب با عبور موج مدیترانه ای هسته سردی از سمت نوار غربی کشور…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا