چگونه پرپر شدن موج رو تماشا میکنیم !

چگونه پرپر شدن موج رو تماشا میکنیم !

پرپر شدن سیستم برفی,
چگونه پرپر شدن موج رو تماشا میکنیم ! خب در ابتدا میبینیم موجی بسیار سرد با هسته ی سرد 516 بر روی ترکیه داره بکش بکش به پا میکنه .... این موج سرماش…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا