امیدوارم !

امیدوارم !

پیشبینی برف سازمان برای رشت,
سازمان هواشناسی اینطور پیشبینی کرده از زحماتشون سپاس گذاریم ... اما متاسفانه شرایط برای برف خالص فرام نیستش ... حالا شاید این دوستان ما درست…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا