جدیدترین اطلاعات ، به زودی زود ....

جدیدترین اطلاعات ، به زودی زود ....

موج بارشی شمال,
جدیدترین اطلاعات ، به زودی زود ....   جدیدترین اطلاعات ، به زودی زود .... موج نپریده آقایون عزیز .... فقط کمی با تاخیر وارد میشه ... تا ببینیم خدا…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا