بارشها با شمال خلاصه آشتی میکنند !

بارشها با شمال خلاصه آشتی میکنند !

پیشبنی برف گیلان,پیشبینی بارش بهمن ماه,کی گیلان بارانی میشود,بارش شدید باران در گیلان از هفته دوم بهمن,برف رشت,برف گیلان,
بارشها با شمال خلاصه آشتی میکنند ! شاخص فشاری شمال دریای کاسپین و دریای شمال ! NCPI به سمت مثبت شدن میرود .... خب تنها شاخصی که میتونه به داد شمال…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا