بارشها شدیدتر میشن، برفم میاد! اما آروم آروم ....

بارشها شدیدتر میشن، برفم میاد! اما آروم آروم ....

پیشبینی فصلی بهمن و اسفند 92,پیشبینی اسفند 92,پیشبینی دما و بارش اسفند 92,پیشبینی بارش و دما بهمن 92,بارش برف در بهمن و اسفند 92,هوای سرد در اسفند 92,موج برفی اواخر بهمن 92,
بارشهای شمال شدیدتر میشن ... برفم میاد ! اما آروم آروم .... سلام علیکم ... خب میدونم وضعیت شمال بسیار بد هستش هوا بهاری شده میدونم همرو میدونم ...…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا