این رشته سر دراز دارد !! برف ادامه دار و شدید ...

این رشته سر دراز دارد !! برف ادامه دار و شدید ...

شروع بارش برف,بارش شدید برف,برف تا 15 بهمن ادامه دارد,11 الی 15 بهمن برفی,برف سراسری در سواحل کاسپین,
این رشته سر دراز دارد !! برف بسیار شدید و ادامه دار ! برف شروع شد تا اواسط هفته ادامه داره یکسره ! میبینیم که ناوه هایی پی در پی به گیلان وارد میشن…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا