پیشبینی فصلی بهار و تابستان

پیشبینی فصلی بهار و تابستان

پیشبینی فصلی بهار و تابستون 93,
پیشبینی فصلی بهار و تابستان سلام ... برای 10 روز آینده بارش شدید باران رو نداریم .... اما گه گاه بعدظهر و شب یه بارشک هایی رو خواهیم داشت مثلا همین…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا