این روزها همه به پاییز فکر میکنند ! شما چطور ؟

این روزها همه به پاییز فکر میکنند ! شما چطور ؟

پیشبینی آب و هوای 14 الی 16 خرداد,پیشبینی مهر آبان آذر 93,پیشبینی آب و هوای پاییز 93,پیشبینی فصلی پاییز 93,پیشبینی فصلی 93,
این روزها همه به پاییز فکر میکنند ! شما چطور ؟ اگر بخواییم در مورد پاییز یه بررسی کوچیک بکنیم ، متوجه میشیم که امسال پاییز از نظر دمایی نرمال…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا