توفان هایی از نوع باید و شاید !

توفان هایی از نوع باید و شاید !

پیشبینی احتمال توفان برای شمال کشور,پیشبینی وزش شدید باد 13 و 14 خرداد,
توفان هایی از نوع باید و شاید ! عرض سلام و درود دارم ... خب توفان اومد و اتفاقاتی که من نادیده میگیرم و خیلی راحت از کنارش عبور میکنم ! بریم سر…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا