تداوم خشکی و گرما و رگبار آتش ...

تداوم خشکی و گرما و رگبار آتش ...

پیشبینی آب و هوای مرداد 1,پیشبینی آب و هوای مرداد 1393,
تداوم خشکی و گرما و رگبار آتش ... با سلام ... خب ما هم از مردم مظلوم و واقعا بی گناه فلسطین دفاع و حمایت میکنیم ... این یک آدم کشی بزرگ هست ، مردم…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا