بارش باران در تهران بزرگ 25 مهر ! بارش شدید باران در گلستان و گنبد

بارش باران در تهران بزرگ 25 مهر ! بارش شدید باران در گلستان و گنبد

الگوی بارشی روز جمعه کل کشور,تهران بزرگ جمعه 25 مهر بارانی می شود,بارش باران در کشور ما ایران جمعه 25 مهر,بارش شدید باران در استان گلستان و گنبد کاووس جمعه 25 مهر و بامداد شنبه,
الگوی بارشی روز جمعه کل کشور ,تهران بزرگ جمعه 25 مهر بارانی می شود ,بارش باران در کشور ما ایران جمعه 25 مهر ,بارش شدید باران در استان گلستان و گنبد کاووس جمعه

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا