تحلیل شماره 1 ، چگونگی ورود موج برفی !

تحلیل شماره 1 ، چگونگی ورود موج برفی !

  تحلیل شماره 1 ، چگونگی ورود موج برفی ...   با یاد و نام خدا ، قبل از هر چیزی این یک تحلیل هستش و زمان و مکان و جزئیات در این تحلیل قابل تغییر…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا