close
متخصص ارتودنسی
بارش شدید باران و برف 18 الی 20 دی در شمال و کاهش شدید دما و یخبندان

بارش شدید باران و برف 18 الی 20 دی در شمال و کاهش شدید دما و یخبندان

16 و 17 دی افزایش شدید دما,کاهش شدید دما در رشت 19 دی,19 الی 20 دی کاهش شدید دما,18 الی 20 دی بارش شدید باران و برف در رشت,19 دی رشت برفی میشود,رشت 19 دی برف می بارد,بارش برف 19 دی در رشت,بارش شدید باران و برف 18 الی 20 در در گیلان,بارش شدید باران و برف 18 الی 20 دی در شمال کشور و مازندران و گلستان,بارش شدید برف و باران در شمال 18 الی 20 دی,یخبندان شدید در 21 دی در شمال کشور,
16 و 17 دی افزایش شدید دما,کاهش شدید دما در رشت 19 دی,19 الی 20 دی کاهش شدید دما,18 الی 20 دی بارش شدید باران و برف در رشت,19 دی رشت برفی میشود,رشت 19 دی برف می

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا