برف رشت 18 19 دی

برف رشت 18 19 دی

برف رشت,
  شمال شهر رشت در آستانه برف خالص ...   ساعت 9 شب جنوب برفی شد بعد از 5 ساعت ساعت 2:30 برف گلسارم شروع شد کل رشت الان برفی هستش ساعت 2:37 بامداد…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا