بارش برف در شمال کشور هفته اول بهمن 1393 ! بارش باران و برف اواخر دی

بارش برف در شمال کشور هفته اول بهمن 1393 ! بارش باران و برف اواخر دی

بارش شدید باران در کشور اوایل بهمن,اواخر دی بارش باران و برف در ایران,25 الی 30 دی بارش باارن در شواحل شمالی شکشور,بارش برف 10 روز اول بهمن,بارش برف در سواحل هفته اول بهمن و,
بارش شدید باران در کشور اوایل بهمن ,اواخر دی بارش باران و برف در ایران,25 الی 30 دی بارش باارن در شواحل شمالی شکشور,بارش برف 10 روز اول بهمن,بارش برف در سواحل ه

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا