برف سراسری در نیمه شمالی کشور در بهمن 93

برف سراسری در نیمه شمالی کشور در بهمن 93

برف سراسری در بهمن 93,تهران در بهمن 93 برفی میشود,
برف سراسری در نیمه شمالی کشور در بهمن 93

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا