close
متخصص ارتودنسی
تحلیل جنجالی شماره 3 ! کم فشار سرد و برفی در راه شمال !

تحلیل جنجالی شماره 3 ! کم فشار سرد و برفی در راه شمال !

بارش برف 26 الی 28 بهمن در شمال کشور,هوایی بهاری و رگبارهای بهار ی از 20 الی 25 بهمن,هوایی بهاری در رشت,هوای زمستانی به شمال بر میگردد,هواشنسی گیلان,موج سرد در راه شمال,موج سرد در راه گیلان,
بارش برفبارش برف 26 الی 28 بهمن در شمال کشور,هوایی بهاری و رگبارهای بهار ی از 20 الی 25 بهمن,هوایی بهاری در رشت,هوای زمستانی به شمال بر میگردد, هواشنسی گیلان,

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا