موج سرد با گفته های هر دو الگو با تاخیر میاد ...

موج سرد با گفته های هر دو الگو با تاخیر میاد ...

  موج سرد با گفته های هر دو الگو با تاخیر میاد ...   به نام خدا سلام ... خب آخرین الگوها ی GFS کلا پیش بینی پایین رو هم صدق نکردند ... هیچ بارش باران…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا