پیش آگهی،آیا رشت اوایل هفته آینده برفی میشود ؟

پیش آگهی،آیا رشت اوایل هفته آینده برفی میشود ؟

  پیش آگهی،آیا رشت اوایل هفته آینده برفی میشود ؟   با توجه به آخرین خروجی نقشه های هواشناسی ! هر دو الگو GFS , ECMWF هر دو معتقدند سیستم های بارشی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا