تقصیر من نبود ! اما بازم عذر میخوام ...

تقصیر من نبود ! اما بازم عذر میخوام ...

  تقصیر من نبود ! اما بازم عذر میخوام ...   سلام خدا شاهده تقصیر من نبود اینبار ... من این همه تحلیل کردم و بعد پیش بینی اصلی رو دادم ... آخرین…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا