پیش آگهی شماره 2 تاریخ 26 بهمن 1393

پیش آگهی شماره 2 تاریخ 26 بهمن 1393

پیش آگهی شماره 2 هواشناسی گیلان فورکا 26 بهمن 1393 بررسی موج مدیترانه ای و هسته سرد اوایل هفته آینده   به نام خدا ! با ضعیف شدن فشار بر روی سطح…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا