نماینده های مجلس در مورد هواشناسی اظهار نظر نکنند

نماینده های مجلس در مورد هواشناسی اظهار نظر نکنند

پیش بینی صوتی,
  نماینده های مجلس گوش کنن !! هواشناسی گیلان فورکا تاریخ 31 تیر 94 پیش بینی صوتی / مردم به هشدارها توجه نمیکنن ...   سلام ! چیزی نمیگم فقط صوتی…

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا