close
متخصص ارتودنسی
یش بینی فصلی دما و بارش پاییز و زمستان 1394 کل کشور و گیلان

یش بینی فصلی دما و بارش پاییز و زمستان 1394 کل کشور و گیلان

پیش بینی فصلی پاییز 1394,پیش بینی فصلی پاییز کل کشور,پیش بینی بارش پاییز 1394 کل کشور,پیش بینی دمای پاییز 1394 کل کشور,پیش بینی زمستان و پاییز 1394 کل کشور,پیش بینی فصلی پاییز و زمستان 1394 استان گیلان,پیش بینی فصلی بارش زمستان کل شمال,پیش بینی فصلی بارش و دمای استان گیلان و مازندران گلستان 1394,پیش بینی فصلی تهران پاییز 1394,
برای یک ماه آینده شرایط از نظر بارشی در سواحل شمالی کشور بخصوص غرب سواحل بیشتر از نرمال و دما هم نرمال پیش بینی میشه ! برای استان گیلان هم پاییز امسال رو یه پای

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا