آیا موج برفی نیمه اول بهمن هم از بین خواهد رفت !!؟؟

آیا موج برفی نیمه اول بهمن هم از بین خواهد رفت !!؟؟

وزش باد گرم دوشنبه و سه شنبه,هفته اول یا دوم بهمن ورود موج برفی به شمال کشور,هواشناسی گیلان فورکا,هشدار بابت وزش شدید باد گرم,
هم اکنون حاکمیت جریانات جنوبی رو تو منطقه داریم ، پیامدش ابتدا مه صبح گاهی بتدریج کاهش رطوبت و وزش باد گرم خواهد بود !

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا