بارش برف فردا در اکثر مناطق استان گیلان خواهد بارید

بارش برف فردا در اکثر مناطق استان گیلان خواهد بارید

بارش برف فردا در اکثر مناطق استان گیلان خواهد بارید,
بارش باران و برف در استان گیلان شروع شده ! روز چهارشنبه رشت و مناطق مستعد برف شدیدی دارند ! بارش فردا در اکثر مناطق استان گیلان به شکل برف خواهد بود!

پیغام مدیر سایت :

هواشناسی گیلان فورکا